Děti, učte se správně vyslovovat

(pro děti nesprávně vyslovující R)

BRíza, BlizáRd a MistRál
jsou zahRaniční větRy.
PRažský vítR je pRd.